top of page

Regulamin

Camp Bursztynowy Las

Aby zapewnić naszym Gościom przebywającym na terenie campingu Bursztynowy Las bezpieczny pobyt w naszym obiekcie opracowaliśmy poniższy regulamin. Klient dokonujący rezerwacji, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu.

 

§1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

2. Niniejsze zasady określają prawa i obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na campingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu. 

§2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16 i trwa do godz. 11 dnia następnego.

2. Przybywający na teren campingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za zadeklarowany czas pobytu wraz z opłatą klimatyczną oraz kaucją w dniu przyjazdu. Dowód wpłaty należy zachować do czasu wyjazdu.

3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu w recepcji dostępności miejsca w kolejnych dniach.

4. Wyjeżdżający gość ma obowiązek:

• wymeldować się z domku, pola campingowego do określonej godziny pobytu oraz w godzinach pracy recepcji,

• zdać klucz do domku,

• pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystości.

5. W przypadku nie pojawienia się Gościa na zarezerwowane miejsce w trakcie pierwszej doby rezerwacja zostaje anulowana.

6. Całodobowo na terenie campingu mogą przebywać wyłącznie osoby które opłaciły koszty pobytu. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie campingu do godz. 22:00, po uprzednim zgłoszeniu ich pobytu w recepcji Ośrodka.

7. Liczba osób przebywająca w domkach jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Wszelkie dodatkowe osoby muszą zostać zgłoszone w recepcji.

 

§3 KORZYSTANIE Z CAMPINGU

1. Miejsce ustawienia przyczepy campingowej, namiotu lub pojazdu, a także przyłącza energii elektrycznej, określa wyznaczony pracownik Ośrodka.

2. Przed opuszczeniem campingu Gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

3. Goście Bursztynowego Lasu mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się przed terenem Ośrodka zgodnie z dostępnością wolnych miejsc.

4. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia  terenu Bursztynowego Lasu przez osoby w rażący sposób zakłócające wypoczynek innym Gościom Ośrodka i nie przestrzegające Regulaminów.

 

§4 KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU

1. Gość campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.

2. Camping gwarantuje turystom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z wymogami kategorii obiektu. Wszelkie usterki oraz zastrzeżenia wynikłe w trakcie użytkowania mienia campingu prosimy zgłaszać na bieżąco recepcji Ośrodka.

 

§5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIE CAMPINGU

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie campingu przez użytkowników i gości, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe z winy gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.

 

§6 OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Śmieci należy wyrzucać tylko do przeznaczonych do tego koszy.

2. Na terenie campingu obowiązuje segregacja śmieci.

 

§7 PORZĄDEK I SPOKÓJ

1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 następnego dnia.

2. 

2. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach.

3. Ze względu na bezpieczeństwo gości brama wjazdowa jest zamknięta całodobowo i otwierana jedynie na potrzeby wjazdu (wyjazdu) na teren ośrodka kamperów oraz przyczep kempingowych. Samochody po ustawieniu przyczepy niezwłocznie muszą zostać zaparkowane na parkingu.

4. Całkowicie zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi na terenie ośrodka. Ustęp nie dotyczy samochodów użytkowanych przy działalność gospodarczej ośrodka.

5. Zabrania się:

● mycia naczyń i opróżniania toalet campingowych w miejscach do tego nie wyznaczonych,

● kąpania zwierząt w sanitariatach,

● mycia pojazdów oraz przyczep campingowych na terenie campingu.

 

§8 POZOSTAŁE ZASADY

1. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, prosimy  o kontakt z recepcją Ośrodka.

2. Osoby używające grilli  ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w wynajętych domkach.

4. Obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ogniska bez wiedzy pracowników recepcji.

 

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

bottom of page